Xe bị mất cắp thì sao?

Chắc các bạn cũng biết mất cắp xe cũng là một trong những rủi ro có thể xảy ra khi bạn thuê xe. Để hạn chế tối đa việc mất cắp xe, bạn cần:

  • Luôn sử dụng bãi đỗ xe, gửi xe có bảo vệ
  • Mang xe vào trong nhà nghỉ, khách sạn vào ban đêm
  • Đảm bảo nhà nghỉ, khách sạn của bạn có người trông giữ xe.

Trong trường hợp rủi ro xảy ra mất cắp, khách hàng cần chịu trách nhiệm bồi hoàn giá trị của xe đã thuê. Giá trị của xe luôn được ghi rõ ở hợp đồng thuê xe, và tùy theo tình trạng cũ mới của xe mà sẽ có giá khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(your message will only be visible after moderation)