Xe bị hỏng dọc đường thì sao?

Tất cả chi phí phát sinh liên quan đến hỏng hóc xe dọc đường do lỗi kỹ thuật gây ra sẽ do Tigit chi trả, không bao gồm:

  • Lủng bánh, thay/vá săm, lốp
  • Hỏng xe do khách hàng va chạm trên đường
  • Hỏng xe do cố tình phá hoại

Khi bạn bị hỏng xe dọc đường, có thể:

  • Gọi số hotline của Tigit để thông  báo và được hỗ trợ
  • Đưa xe đến tiệm sửa xe gần nhất (ưu tiên các cửa hàng Honda / Yamaha / Suzuki chính hãng)
  • Thông báo chi phí sửa chữa đến số hotline của Tigit, sửa và chi trả
  • Tigit sẽ bồi hoàn lại chi phí sửa chữa khi bạn trả xe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(your message will only be visible after moderation)