Tại sao tôi nên chọn thuê xe với Tigit?

  • Là dịch vụ cho thuê xe máy lớn nhất tại Việt Nam.
  • Hơn 400 xe máy trong tình trạng hoàn hảo, luôn sẵn sàng cho thuê tại bất kỳ thời điểm nào.
  • Nhiều dòng xe phân khối lớn độc quyền
  • Hỗ trợ dọc đường
  • Chúng tôi chịu mọi chi phí phát sinh về hỏng hóc và sửa chữa dọc đường
  • Hỗ trợ và tư vấn giải quyết mọi vấn đề trên đường đi
  • Đạt “top review” trên Trip Advisor, Facebook, Instagram và các trag web liên quan đến du lịch nổi tiếng như Vietnamcoracle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(your message will only be visible after moderation)