Có cần thiết phải đặt lịch hẹn trước khi thuê?

Tigit sẽ không thể giữ xe cho bạn nếu bạn không đặt cọc để chốt hẹn. Số lượng xe của công ty không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ nhu cầu cho thuê, và chúng tôi muốn ưu tiên cho những khách hàng đã chắc chắn với lịch trình của mình.

Vậy, nếu bạn đã chắc chắn và đảm bảo lịch trình của mình, thì bạn nên đặt cọc trước với Tigit để giữ xe cho mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(your message will only be visible after moderation)