Tigit có bảo hiểm cho xe không?

Có!

Tuy nhiên, đây không phải là bảo hiểm xe máy (tờ giấy vàng) mà bạn hay thấy. Bảo hiểm xe máy này hoàn toàn vô dụng trong việc bảo hiểm xe, và chưa hề có ai lấy được tiền bảo hiểm này.

Thay vào đó, Tigit cung cấp gói bảo hiểm hư hại xe trong trường hợp xảy ra tai nạn, va chạm dọc đường:

  • Chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa xe phát sinh khi xảy ra va chạm, tai nạn dọc đường
  • Không bao gồm chi phí vận chuyển xe trở về văn phòng Tigit
  • Không bao gồm bất cứ chi phí gì liên quan đến người cầm lái, người ngồi sau và bên thứ ba có liên quan.
  • Chỉ chi trả trong trường hợp va chạm và tai nạn. Thiệt hại gây ra do phá hoại, mất cắp không nằm trong khả năng chi trả của bảo hiểm này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

(your message will only be visible after moderation)